Posts Tagged With: Kjelsrud

Grensegang ved Kjelsrud

Kjellsrud

Forsøksvis rekonstruksjon av grensegangen ved midten av 1600-tallet.

Her om dagen dumpet et 1600-talls fragment i fanget mitt nede på underhuset. Det viste seg å ligge litt utenfor tema for første bind av garder, hus og folk i Rakkestad, men var for spennende til å la ligge. Dokumentet gjaldt en grensetvist mellom Haraldstad og Sæves, og gir en mengde informasjon om familieforhold i bygda, rydding av jord i utmarka og gamle stedsnavn. Kanskje kan det også brukes som en veibeskrivelse til den gamle grensa mellom Os og Ytterskogen.

Kort fortalt ser det ut til at eierne av Haraldstad, Tord Jaren og Eivind Haraldstad hadde stevnet eierne av Sæves med Kjelsrud for «med hus og hage, hugg og havn» å ha gjort skade på Haraldstads grunn. Etter å ha framlagt vitneprov og dokumenter møttes partene og en tolvmanns lagrette ved Kjelsrud for å gå opp rett grense fra «Odnerud» bro i øst til «Hauge kiærnet» i vest. Og det viser seg at den grensa som vel ble stadfestet da, sammenfaller godt med dagens grense.

Mens Rasmus Stemme tok med seg et følge langs det han mente var rett grense, gikk Tord Jaren og Eivind Haraldstad langs en litt mer nordlig trasé fra Ønnerudbroa, som mest sannsynlig lå omtrent der Kjelsrudbekken krysset grensa til Kjelsrud sørfra. Derfra gikk følget omtrent vest-nordvest, først langs åskanten og siden etter kompasset opp til en stor knatt, hvor det lå en steinrøys «sammenkastet Vdj gamle dage» som lignet en delerøys. Rett vest for knatten lå en dal som «nu kaldis Meredaalen» og omtrent i øst ligger en moselyng. Så langt passer knatten godt med høyden rett øst for Merradalen.

Derfra hadde de krysset tvers over østre [søndre?] ende av Merradalen og opp etter en ås hvor de fant en annen stein eller røys. Her snudde de omtrent mot sør-sørvest og passerte nok en røys, og enda en før de kom til «Hauge kiendet» (Grytelandstjernet). Ved tjernet var det et skar ved foten av et høyt berg, kalt «Agneschorde» (Agneskaret), og i skaret var en meget stor gran hvor det var hugget inn et kors. Fra grana gikk de i sør opp til toppen av berget, hvor det lå en liten røys rett øst for tjernet.

Kjelsrud fol 2a Kjelsrud fol 2b Kjelsrud fol 11a Kjelsrud fol 11b Kjelsrud fol 12a Kjelsrud fol12b

Reklamer
Categories: Uncategorized | Stikkord: , , , | Legg igjen en kommentar

Blogg på WordPress.com.