Posts Tagged With: Vaterland

Vaterland – en forstadsbebyggelse?

VaterlandVaterland ligger sør for den opprinnelige stasjonsbyen, avgrenset av Storgata i øst og Rakkestadelva i vest. Utbredelsen er usikker, men kan vel sies å strekke seg fra Brogata i nord til og med Stortorget i sør. Navnet er sannsynligvis hentet fra Vaterland i Fredrikstad og Oslo og kan kobles til stedets eldste bebyggelse.

Det var på 1880-tallet de første stuene ble satt opp i søndre Flatstads utmark ned mot Rakkestadelva. Før 1890 var det fradelt tomter til fire stuer langs det som i dag kalles Elvegata, hvor det bodde arbeidere og håndverkere. Siden varte det helt til begynnelsen av 1910-tallet før tettstedet ved stasjonen spredte seg helt ned hit. I første halvdel av 1920-tallet ble så området videre utbygd og avrundet i sør av Otto Lundkvists gartneri.

Navnet festet seg antakelig allerede i tiden før 1910, da stedet ennå hadde preg av å være en forstadsbebyggelse i miniatyr. Det gikk antakelig heller ikke rakstingene hus forbi at stuene her var en tanke mindre enn forretningsbyggene oppe ved stasjonen.

 
For kilder, kikk på Pantebøker, Rakkestad sorenskriveri
Reklamer
Categories: Uncategorized | Stikkord: , | Legg igjen en kommentar

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.